ЕДРИНА ООД

ЕДРИНА ООД

ирма „ЕДРИНА” ООД излиза на пазара за прясно месо и месни продукти през 1991 година. От самото ни създаване, до момента предлагаме продукти произведени само от българско месо и работим само за местния пазар.
Производствена база
Към момента разполагаме с две производствени предприятия – в София и в Тутракан. Функционирането им е тясно свързано. Месодобивът се извършва в кланица, която е част от предприятието в Тутракан. После, значителна част от добитото прясно охладено месо (половинки и четвъртинки) се разфасова в предприятието в София.
Двете предприятия разполагат със собствена хладилна складова база, както и със собствени транспортни средства. Така гарантираме бързата доставка на качествени, пресни продукти в София и региона и Тутракан и региона.
И двете производствени площадки са сертифицирани по ISO 22000, което е гаранция за спазването на всички нормативни документи на Европейския съюз, и в частност България, относно производството на безопасни храни.
Суровини
Работим основно със свинско месо. Купуваме живи животни по дългосрочни договори със свинекомплексите в Слънчево, Исперих и Голямо Враново. Използваме и телешко и агнешко месо, но в доста по-малки обеми, тъй като към момента, в България, се отглеждат много по-малко телета и агнета. Това е и причината да започнем изграждането на собствени телчарници.

уеб сайт

Повече за admin