Зелена Мисия с ЕКОПАК

Зелена Мисия с ЕКОПАК

ЕКОПАК е лидер на българския пазар от своето създаване.

ЕКОПАК работи изцяло в услуга на бизнеса и защитавайки интересите на клиентите си.

ЕКОПАК изпълнява заложените в законодателството цели, постигайки максимална икономическа ефективност на оптимални цени.

ЕКОПАК предлага гъвкави решения за оползотворяване на събраните на територията на клиентите си отпадъци от опаковки.

ЕКОПАК използва в своята дейност най-добрите европейски практики и съвременни технически решения.

ЕКОПАК е единствената българска организация, член на Европейската организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки – PRO EUROPE и на новосъздадената асоциация за разширена отговорност на производителя – ЕXPRA.

ЕКОПАК е най-големия доставчик на рециклиращата индустрия в България.

уеб сайт

Повече за admin