Условия за ползване

   1. Обща идентификация:

Собственик на съдържанието на сайта FIRMSBG.COM e „Ай Кю Уеб“ ЕООД, EИK 204449927.

Настоящите Общи условия  уреждат отношенията между FIRMSBG.COM и „Ай Кю Уеб“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, жк.Младост 4,бл.427,вх.2, с ЕИК 204449927, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност както и вписано към Агенцията за защита на личните данни с идентификационен номер 426408.

Всяко физическо или юридическо лице, непeрсoнифицирано дружество, държавно или общинско учреждение или друг субект от друга страна, който е заредил домейна FIRMSBG.COM в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта FIRMSBG.COM.

Онлайн каталогът е създаден и поддържан от Ай Кю Уеб ЕООД и е находящ се на следния Интернет адрес: WWW.FIRMSBG.COM. Посредством онлайн каталога клиентите получават възможност да получат съдържащата се на сайта информация или да се възползват от нея по начина, описан в настоящите Общи условия и след изричното им приемане от страна на клиентите. Използването на каталога от потребителите се приема като съгласие с Условия за ползване. При несъгласие клиентите са освободени от ангажимента да ползват услугите на българския бизнес каталог. FIRMSBG.COM предоставя своите услуги, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други.  

  2. Права и задължения на FIRMSBG.COM
 • Публикуване на предоставената от фирмата актуална информация или посочен източник за нея, а именно фирмен уеб сайт.
 • FIRMSBG.COM не носи отговорност за достоверността или актуалността на информацията публикувана в страниците на FIRMSBG.COM, Ай Кю Уеб ЕООД си запазва правото да посочи източника на информация в FIRMSBG.COM.
 • FIRMSBG.COM не носи отговорност за информацията, снимките и текста, публикуван на фирмените участия(страници). Отговорността за информацията публикувана във FIRMSBG.COM се носи от фирмите участници във FIRMSBG.COM .
 • Своевременна корекция на записите по желание на клиента в срок от 3 работни дни, считано от дадата на предоставената за корекция информация.
 • FIRMSBG.COM не публикува служебната информация за участващите фирми освен с тяхно съгласие с изключение на случаите когато се засягат правата и интересите на FIRMSBG.COM.
 • FIRMSBG.COM не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.

 

  3. Права и задължения на потребителите(посетителите и клинтите)
 • Потребителят е всяко лице, което предоставя на FIRMSBG.COM информация с цел вписване на тази информация в онлайн каталога FIRMSBG.COM.
 • Потребителят носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана във FIRMSBG.COM като се ангажира тя да не е в разрез със законите на РБ.
 • В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към клиентите от страна на FIRMSBG.COM, клиента може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с каталога, но няма право на никакви компенсации и обезщетения.
 • Със заявяване на участие във FIRMSBG.COM Клиентът се отказва от всички права върху формулировката, подредбата и структурата на предоставената информация и декларира, че има съответните авторски права, които му позволяват да предоставя на FIRMSBG.COM заявените от него снимки, графики, лога и др. материали.
 • Потребителят няма право да въвежда информация нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ.
 • Потребителят има право единствено да се запознава и да ползва информацията от FIRMSBG.COM, съобразно нейното търговско предназначение, а именно – с цел да установи връзка със съответните Клиенти.
 • Клиентът и потребителят могат да използват информацията от FIRMSBG.COM като нямат право да я изтеглят по никакъв начин, да я продават, препродават или предоставят на трети лица.

 

  4. Заключителни разпоредби
 • FIRMSBG.COM си запазва правото да променя технологията и дизайна на сайта FIRMSBG.COM без предизвестие.
 • FIRMSBG.COM си запазва правото да изпраща електронни съобщения на потребителите на този сайт във връзка със своите продукти услуги и промоции, освен в случаите, в които потребителите са заявили изрично, че не желаят да получават подобни съобщения.