10 от 10 фирми

Брой:
Сортирай по:
Ред:

Нотариус Сергей Митков Стоев №454 има собствена кантора на територията на гр. Ямбол. Нотариалната кантора извършва всички видове нотариални удостоверявания, предвидени в закона и по специално: Сделки с недвижими имоти/продажби, замени, дарения,…

Нотариус Богдана Красимирова Бъчварова №515 Услуги: -Издаване на нотариални актове за удостоверяване на право на собственост върху недвижим имот, въз основа на документи или въз основа на обстоятелствена проверка за придобиване по давност -Приемане…