АЙВА Б ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност Проучване и проектиране, консултантска дейност, оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, строителство и инженеринг.

АЙВА Б ЕООД разполага с екип от специалисти с богат проектантски опит, което е гаранция за бързото и професионално решаване на въпросите и проблемите, възникнали по време на проектирането и изпълнението на строителството.

В своята история, благодарение на високия си професионализъм и лоялност към клиента, фирмата е извършила предпроектни проучвания и проектиране на редица разнородни обекта на територията на страната и региона.

Наши клиенти са:
МБАЛ Каспела, Калцит АД, Обединена Млечна Компания АД, БЕЛЛА България АД, БАЛКАНКАР РЕКОРД АД, Volkswagen – ХААС 60, ОБО Бетерман България ЕООД, СОАН 94 ООД, ОП OБЩИНСКИ ПАЗАРИ“, БИЛЛА и много други.

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Пловдив, ул. Булаир 26

GPS:

42.1367989, 24.747777199999973

Имейл:
Уебсайт:

-

Свържете се с нас