Алфа ЕКОТехнолоджи ООД е търговско дружество с дългогодишен опит в търговията с черни метали цветни метали изкупуване на коли за скрап неметален скрап електронен скрап черна и бяла техника. Дружеството работи на вътрешния и на международния пазар на скрап, като търгува с широка гама черни и цветни метали и неметални суровини,изкупуване на автомобили за скрап както и електронен скрап бяла и черна техника. Дейността на Алфа ЕКОТехнолоджи ООД е в съответствие с последните изисквания на националното законодателство в сферата на опазването на околната среда. Дружеството непрекъснато подобрява качеството на своята работа, за да задоволи всички изисквания на своите клиенти, както при изкупуване на черни и цветни метали така и като изкупува автомобили за скрап черна и бяла техника и електронен скрап. Фирмата работи по последните модерни тенденции като изкупува коли за скрап и ги рециклира

Фирмата разполага с площадки за търговия с вторични суровини, които са оборудвани със съвременни електронни везни, в това число автомобилни, с цел гарантиране максимална точност при изкупуване на вторични суровини.
Дружеството разполага също с необходимата собствена специализирана техника за изкупуване на коли и тяхното репатриране, демонтаж, нарязване в размер, товарене и транспортиране на черни и цветни метали и неметален скрап електронен скрап черна и бяла техника „от място“.

На своите фирмени клиенти в страната Алфа ЕКОТехнолоджи ООД има възможност да предложи комплексно изкупуване на всички видове вторични суровини „от място“ като предостави за ползване специализирани контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, които ще бъдат с различен обем, за да са пригодни за различните типове вторични суровини. Специализираните контейнери се извозват своевременно от служители на дружеството със специализирана техника, а вторичните суровини се заплащат на клиентите на най-добрите пазарни цени.

Алфа ЕКОТехнолоджи ООД поддържа квалифициран и опитен екип от работници, които може да репатрират и да изкупува коли от място, демонтират, нарежат и натоварят черни и цветни метали електронен скрап черна и бяла техника от място, посочено от клиента.

ЦЕНИ
ПЪТНА ПОМОЩ

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София, ж.к. Слатина, ул. Гео Милев №162

GPS:

42.6803667, 23.373324799999978

Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас