ЗА НАС

Спазвайте правилата : Уважение към себе си , уважение към другите и отговорност за всички свои действия. Далай ЛамаСчетоводна кантора Анмар

Счетоводството на фирмата е отразяване на извършените дейности. Това са т. нар. стопански операции в хронологичен ред, съответстващ на изпълнението им. Би било добре фирменото счетоводство да се води от специалист-счетоводител. Спецификата на тази област и голямата динамика на законодателството в нея максимално много да те затруднят и без да съзнаваш, е възможно да пропуснеш изпълнението на някои законови изисквания, вследствие на които можеш да имаш проблеми, а от тях и финансови, със съответни финансови институции. Прави консултации със специалист-счетоводител, който ще ти даде конкретни отговори и съвети.

УСЛУГИ
-Абонаментно счетоводно обслужване
-Завеждане на личен състав и изготвяне на ведомости за заплати
-Консултантски услуги
-Регистрация на фирми
-Др.

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Габрово ,ул. Скобелевска 28А

GPS:

42.8725873, 25.31614330000002

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас