БГ Скрап е регистрирана търговска марка на „Бова Транс“ ООД. Нашата мисия е да бъдем надежден партньор и посредник при приемането и предаването на отпадъци за рециклиране. С разширяване на нашата дейност, и с високите стандарти на работа ние целим да предложим на нашите клиенти добро обслужване, алтернативен метод за допълнителен доход, като в същото време ги направим съпричастни към опазването на околната среда.
Вярваме, че стимулирайки рециклирането и връщането на отпадъци, ние помагаме за създаването на едно екологично отговорно общество.

Фирмата притежава разрешение съгласно новия Закон за управление на отпадъците (ЗОУ), в сила от 13.07.2012 г., издадено от РИОСВ-София, с решение номер 12-ДО-1190-00 от 15.10.2012 г., за събиране и третиране на следните видове отпадъци:

-Черни и цветни метали
-Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
-Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
-Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

Фирма „Бова Транс“ ООД е дружество регистрирано по Закона за защита на личните данни. За да можем да бъдем коректен и отговорен партньор ние събираме, съхраняваме и обработваме личните данни на всеки наш клиент, без да ги предоставяме на трети лица. Всички лични данни събирани от „Бова Транс“ ООД са с цел подобряване качеството на услугите, които предлагаме, както гаранция за произхода на отпадъците, които приемаме.

ЧЕРНИ МЕТАЛИ ЦЕНИ
ЦВЕТНИ МЕТАЛИ ЦЕНИ
ЕЛЕКТРОНЕН СКРАП ЦЕНИ

Работно време

Понеделник

9:00 - 18:30

Вторник

9:00 - 18:30

Сряда

9:00 - 18:30

Четвъртък

9:00 - 18:30

Петък

9:00 - 18:30

Събота

9:00 - 18:30

Неделя

9:00 - 18:30

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София, ул. Индустриална 1

GPS:

42.7092837, 23.33152139999993

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас