“ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ” ООД е основана през 1990 г. с обект на дейност производство и доставка на устройства в областта на измерване, контрол и автоматизация на технологични обекти.

С високия си професионализъм фирмата ни се утвърди като водещ български производител и вносител на разнообразни датчици, измервателни преобразуватели, регулатори, цифрови уреди, модули за галванично раделяне, усилватели, захранващи блокове и др.

Предмет на дейност:

-Производство и доставка на устройства в областта на измерването, контрола и автоматизацията на технологични обекти.

-Водещ български производител на датчици, преобразуватели, индикатори, контролери, трансмитери, модули за галванично разделяне, усилватели, захранващи блокове и др. Устройствата са предназначени предимно за измерване и контрол в промишлеността на неелектрически и електрически величини, като:
– температура;
– налягане и диференциално налягане;
– нива на течности и насипни материали;
– поток на течности и газове, разход и дозиране;
– относителна влажност;
– концентрация на газове;
– параметри на ел. ток, напрежение, мощност, енергия и др.

Клиенти на фирмата са повече от 1400 предприятия в металургията, химическата, хранително-вкусовата и други отрасли на промишлеността, както и фирми от Германия, Англия, Австралия, Македония, Австрия, Италия, Испания, Португалия, Румъния и др.
Качеството на дейността се потвърждава и от сертифицирането по ISO 9001 и непрекъснато увеличаващия се износ.

ПРОДУКТИ

Представител и дистрибутор на:
KYORITSU INSTRUMENTS, Япония – водещ производител на преносими тестови и измервателни инструменти за електрически параметри;
KOBOLD GmbH, Германия – водещ производител на датчици, измервателни уреди и системи;
BÜRKERT – световен лидер в измерването и управлението на флуиди;
ROTRONIC AG, Швейцария – лидер в производството на датчици и уреди за влажност и температура;
KIMO, Франция – преносими уреди за скорост, дебит, влажност и температура;
CAMILLE BAUER METRAWATT AG, Швейцария – качествени преобразуватели на ток, напрежение и мощност за енергетиката;
GOSSEN METRAWATT AG – тестова апаратура за електрически мрежи в енергетиката, медицината и др. индустрии;
A. Eberle AG – тестова и регулираща апаратура за енергетиката: централи, разпределителни мрежи, трансформаторни станции, фотоволтаици, ветрогенератори, станции за електромобилност и др.

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София, ул. Малашевска 8, БЛЦ София, сграда С

GPS:

42.709984, 23.337953999999968

Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас