ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е ОРИЕНТИРАНА КЪМ ИЗКУСТВОТО
НА ОСНОВАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР
В детското заведение се възпитават, отглеждат и обучават с много любов и всеотдайност 333 деца разпределени по възрастов принцип в 2 яслени групи, 2 първи групи, 2 втори групи, 2 трети групи, 2 подготвителни и 2 групи за деца със Специални образователни потребности.

За всички деца се грижи персонал с общ щат 49,5 от които 24.5 педагогически персонал и специалисти от които18.5 с магистърска степен, 6 специалисти, 5 носители на ІІ ПКС /учители в ДГ, учител по музика, психолог, специален педагог и логопед/ и 25 помощно-обслужващ персонал.

ОБУЧЕНИЕТО В ДГ № 59 ”ЕЛХИЦА”
Възпитателно-образователната работа в детското заведение се извършва по утвърдената от МОН програмна система на издателство „Просвета” – „Ръка за ръка”, която обхваща групите от ясленска възраст, първа, втора, трета, и подготвителна за училище и осигурява приемственост, последователно усвояване и последващо усложняване на материала по образователни направления съгласно ДОИ.

В зависимост от нивото на развитие на децата в групата, допълнително за индивидуална работа, се ползват учебни помагала от поредицата „Моливко”, „Изкуство”, „Неогея”, „Аз променям света”.

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

ГРУПИТЕ

Работно време

Понеделник

07:00 - 19:00

Вторник

07:00 - 19:00

Сряда

07:00 - 19:00

Четвъртък

07:00 - 19:00

Петък

07:00 - 19:00

Събота

почивен ден

Неделя

почивен ден

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София,жк.Младост 3,ул. „д-р Николай П. Николаев“ 330

GPS:

42.6393671, 23.378819600000043

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас