Фирма Джи М Инженеринг ООД е основана през 1998г. и извършва дейности в областта на геодезията, картографията, фотограметрията, инфраструктурното проектиране.

От 2012г. фирмата е вписана в регистъра на правоспособните лица за извършване на дейности в областта на кадастъра на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Джи М Инженеринг ООД има интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и сертификати по международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

УСЛУГИ

Джи М Инженеринг ООД предлага широк спектър от услуги като:

-провеждане на прецизни високоточни измервания;
-създаване на геодезически мрежи;
-създаване на топографски снимки и цифрови 3D модели на терена;
-ортофото заснемания;
-изчисление обема на земни работи;
-изготвяне на регулационни, кадастрални и вертикални планове;
-заснемане и трасиране на имотни граници;
-кадастрални дейности;
-изследване на деформации;
-инженерна и надзорна дейност на промишлени, строителни, пътни, железопътни и други обекти.

ТЕХНОЛОГИИ

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Плевен, ул. Проф. Хр. Бръмбаров №13

GPS:

43.40115979999999, 24.61729790000004

Уебсайт:
Свържете се с нас