ЗА НАС

ДГС ”Селище” се намира в Западните Родопи и заема цялата горна половина (на северозапад от линията Кървав дол-Бърдуче) на Доспатската долина, през която протича р. Доспат. Това са северните склонове на Родопския дял ”Дъбраш” и южните склонове на вододела между р.Доспат (приток на р.Места) и р.Марица.
Формата на горското стопанство наподобява неправилен правоъгълник, силно удължен в посока северозапад-югоизток, с дължина около 36 км и средна ширина 6 км.
Общата площ на стопанството е 16618,6 ха.

ДГС. “Селище” носи името на едноименната местност, в която е разположено седалището му.
Намира се в най-югозападната част на Пазарджишка област. Обхваща част (също най-югозападната) от горите на община Велинград, в землищата на кметствата с. Медени поляни, с. Побит камък и гр. Сърница.
На североизток граничи с ДГС ”Чехльово”, ДЛС ”Беглика” и ДЛС”Широка поляна” от (РДГ) гр.Пазарджик; на югоизток с ДГС ”Доспат” от РДГ гр.Смолян; на югозапад с ДЛС ”Дикчан”-Сатовча, ДГС ”Гърмен” и ДГС ”Места” и на северозапад с ДГС ”Елешница” от РДГ гр. Благоевград.
Разтежните условия в по-голяма част от района на горското стопанство са благоприятни за естествено възобновяване на местната дървесна растителност, състояща се основна от бял бор смърч и по- малко от ела и бук.
Основната цел на стопанисването на гората е повишаването на нейната продуктивност и на специалните и функции-охранни и рекреационни.
Сертификацията на горите

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Велинград

GPS:

42.0275439, 23.991552299999967

Телефон:
Свържете се с нас