Егнатия България е компания, предлагаща изграждане „до ключ“ в следните области:
-Телекомуникации
-Възобновяема енергия
-Банкови офиси и магазини
-Автоматизация
-Пътища за достъп и инфраструктура
-Външно електро захранване

Тя е основана през 2001г. в София като част от Егнатия Груп. Компанията е оторизирана от Българската строителна камара за изграждане на обекти от първа до пета група строежи и е сертифицирана от TUV Nord за прилагане на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008, за управление на околната среда по ISO 14001:2004 и за управление на здравословните и безопасни условия на труд по BS OHSAS 18001:2007.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Проучване, проектиране и легализация на:
– Телеком обекти
– Сгради
– Ветроизмервателни кули
– Банкови офиси и магазини
– Фотоволтаични паркове
– Външни ел.захранвания

Строителство на:
– Базови станции на мобилни оператори
– Фотоволтаични паркове
– Ветроизмервателни съоръжения
– Жилищни и промишлени сгради
– Магазини и офиси
– Черни и горски пътища за достъп

Електромеханични инфраструктурни услуги:
– Ел. табла
– Дизел-генератори
– Климатични системи
– Защити от пренапрежение
– Контрол на достъп и видео наблюдение
– Външни ел.захранвания – захранващи трасета за ниско и средно напрежение, подземни и въздушни линии, трансформаторни постове
– Оптични трасета

Безжични мрежи:
– Измерване качеството на сигнала
– Post processing
– Оптимизационни дейности
– DSLAM кабинети за високоскоростен интернет
– Wi-fi

GSM Инсталации:
– 2G, 3G и LTE базови станции
– Антенно-фидерни трактове
– MW линкове
– Рипийтър системи
– Захранващи блокове
– Поддръжка

Автоматизация
– Проектиране, изграждане и поддръжка на автоматизирани системи
– Системи за контрол на достъпа с неограничена история на сигналите
– Web-платформа, разработена от Егнатия, с универсална съвместимост
– Наблюдение и телемениджмънт

Адрес

Нашият Адрес:

,ет.3гр.София, бул. Симеоновско шосе 128

GPS:

42.6355344, 23.333792600000038

Телефон:
Уебсайт:
Свържете се с нас