Началото на фирмената ни дейност започна през 1992 година със създаването на ЕТ „ЕЕГ – Евгени Граматиков” с основна дейност „Ремонт на битови електроуреди и изграждане на битови електроинсталации”. С течение на времето, с нарастване на натрупания опит и разрастването на дейността на фирмата се поражда необходимостта от създаването на еднолично дружество с ограничена отговорност. През 2005 година е поставено началото на фирмата „ЕЕГ Инженеринг” ЕООД с основен предмет на дейност – изграждане и поддръжка на промишлени и битови електрически инсталации, инженеринг, поддръжка и ремонт на промишлени и битови машини и съоръжения.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Електроизграждане НН и СН
– Изграждане на силови и осветителни инсталации
– Изграждане на слаботокови инсталации
– Изграждане на мълниезащита и заземление
– Изграждане на сградна автоматизация

Техническа поддръжка
– Поддръжка на сгради и съоръжения
– Механична поддръжка
– Поддръжка част електро
– Поддръжка част ОВиК

Автоматизация
– Изработка на машинa по поръчка
– Автоматизация на ПСОВ
– Автоматизация на производствени процеси
– PLC и SCADA системи

Монтаж и демонтаж на машини и производствени линии:
– Механичен и електрически демонтаж
– Електромеханичен монтаж
– Пуск и наладка
– Поддръжка и ретрофит

Дистрибуция
– LED осветление – дистрибутор на Ultralux
– Индустриално оборудване

УСЛУГИ

Адрес

Нашият Адрес:

с.Мусачево , ул. Елин Пелин 9

GPS:

42.681277969133106, 23.568291664123535

Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас