ЗА НАС

ЕКОР ЕООД е създадена като еднолично дружество през 2007 г. в гр. Стара Загора и е специализирана в дейности по събиране, сортиране, балиране, транспорт и продажби на всички видове отпадъци от опаковки.
Като първоначална и все още една от основните дейности на компанията, е събирането и първичното третиране на хартиени отпадъци, велпапе, офсетова хартия, вестници, списания и др. Тясното сътрудничество с най-големите хартиени заводи на Балканите, нарежда ЕКОР ЕООД на водещо място сред фирмите ангажирани в сектора на отпадъчната хартия в България Количествата, които изкупува и продава месечно представляват около 10 % от пазарния дял на отпадъчни хартии и картони в страната. Този значителен дял ни поставя сред водещите фирми в този бранш.

УСЛУГИ
-Изкупуване
-Разделно събиране
-Отдаване под наем
-Събиране, сортиране, третиране и извозване на отпадъци
-Продажба
-Извозване

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Стара Загора, ул. Хрищенско шосе

GPS:

42.42463, 25.62546999999995

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас