ЗА НАС

Създавайки „ЕКСПЕРТ – М“ ООД през 1995 год. в гр. Варна, ние си поставихме задачата, да разработим гъвкав и интегриран софтуерен продукт включващ целия процес на маркетинг, управление и контрол на организацията, независимо от големината на фирмата и бранша в който се намира, като по този начин осигурим необходимата информация за своевременна и компетентна реакция на управленския състав.

Днес на пазара съществуват огромен брой ERP системи, но много малка част действително отговарят на смисъла залегнал в това съкращение ( Enterprise Resource Planning ). Преимуществата при ползването на ERP система е осезаемо както при оперативните служители така и при мениджърският екип.

Експерт М
Широките възможности осигуряват бързата адаптивност на продукта и минимизират времето за неговото внедряване . Удобният за работа интерфейс на продукта допринася за бързото навлизане в материята от потребителите.

Особено силна страна на продукта са възможностите за следене на производството и получаването на себестойност на единица изделие във всеки един момент от технологичния процес и при необходимост вземане на оптимално управленско решение за нейното коригиране.

ПРОДУКТИ
-Експерт ERP
-Експерт Онлайн магазин
-LAGOS W&E
-Кадри и заплати
-Експерт Вашият проект

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Варна , ул. „Ангел Кънчев“ 11 ет.4

GPS:

43.21135839999999, 27.90467890000002

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас