“Елпром-Елин” АД е основано през 1967 г. Производител е на електро-инсталационни изделия на порцеланова и пластмасова основа. Продукцията е с широк спектър на приложимост и задоволява потребностите на всяко домакинство, производителите на различни видове машини и апарати, строителството, промишлеността и други отрасли на икономиката.
Създаденият опит при разработките, технологиите, организацията на производството и контролът по цялата верига, плод на работата на квалифицирани специалисти, гарантира качество, уникалност, надеждност, безопасност и дизайн.Ориентираните към качеството пазарни проучвания и залаганите във всеки продукт характеристики са в съответствие със световните тенденции в развитието на електро-инсталационните изделия.
“Елпром Елин” АД от 2000 година притежава сертификат за внедрена Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2001 и международните стандарти в това направление.
Системата е създадена, за да обезпечи съответствието на процесите и продуктите на дружеството с определените изисквания.
От 2004 година фирмата работи с интегрираната информационна система “BaaN IV C”. Интегрирания набор от бизнес приложения позволяват на компанията да управлява всички ключови ресурси – финанси, производство, дистрибуция, логистика, човешки ресурси, планиране на цялостната дейност. Гъвкавия и отворен принцип на работа на информационната система системата дават възможност за адаптиране и бърза реакция на пазарното търсене и бизнес изискванията.

ПРОДУКТИ

ФАСУНГИ Е14, Е27, Е40
ЩЕПСЕЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ
ОСНОВИ ЗА ПРЕДПАЗИТЕЛИ
КАПАЧКИ
ПАТРОНИ
ОСВЕТИТЕЛИ И ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
КЛЕМИ, РАЗКЛОНИТЕЛИ И РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ
К Л Ю Ч О В Е
ТАБЛА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Кубрат, ул.Добруджа 64

GPS:

43.79689, 26.500400000000013

Телефон:
Уебсайт:
Свържете се с нас