“ЕМ-СТРОЙ” ЕООД е строителна фирма, създадена през 1998г. Строителната компания е регистрирана по ф.д. 1454 на Бл ОС с адрес на регистрация гр. Разлог, пл. Преображение 1.

От 1998 година до 2005 година основно направление в дейността на фирмата е търговия с петролни продукти и смазочни материали на територията на страната. Търгува на едро и дребно чрез база за склад на горива с възможност за съхранение на 200 тона и собствени бензиностанции.

От началото на 2005г. дружеството се специализира в областта на строителството, строителната механизация, производство на бетони, арматурна заготовка.

Техническите възможности на строителната фирма са следните:

-Багери-8 броя в т.ч.
Коматсу PC340-34 тона-3 броя
Волво ЕС280-28 тона-1 брой
Либхер R912-25 тона-3 броя
Либхер R902-20 тона-1 брой

-Челни товарни тип “Фадрома”-3 броя в т.ч.
Либхер 514-2 броя
Либхер 538-1 брой

-Самосвали (нови) 21 броя модел Ивеко Тракер
-Самосвали (втора употреба) модел Мерцедес 2635-5 броя
-Специализирана техника, включваща разнообразни модификации машини – кранове, багер-товарачи, бордови автомобили и др.
-Бетонов център 1120-50м3/час
-Бетонов център 500/1-30м3/час/собственост на ДП “Строителство и възстановяване” и сключен договор за наем между собственика и “ЕМ-СТРОЙ” ЕООД от 01.02.2007/
-Автобетоносмесители – 12 броя с общ обем 93м3.
-Булдозер Катарпилар 37 тона – 1 брой
-Булдозер ДТ 75 – 1 брой
-Телехендлер 19м – 1 брой /МАНИТУ/
-Самосвална композиция “МАН 464” – 2 броя

“ЕМ-СТРОЙ” ЕООД разполага с цялата гама лека механизация, необходима за извършването на всякакъв вид строително монтажни работи. Строителната компания е кадрово обезпечено и информационно осигурено. Няма публични и частни задължения.

Възможностите на строителното подразделение за изкопни работи са в рамките на 5000-8000м3 плътна земна маса дневно, за обратни насипи-2000-3000м3 различни фракции дневно, за бетони 1000-1200м3. Строителната фирма притежава собствена производствено-техническа база в гр. Разлог, разположена на площ от около 5000м3.

Изпълняваме изцяло вътрешни канализационни мрежи на обект:
-Канализационен колектор “Грамадето” – Банско – 1135 м
-Канализационен колектор ул. “Явор” – Банско – 2380 м
-Водопровод ул. “Явор” – Банско – 2300 м
-Канализационен колектор “Реденка” – Разлог – 200 м

В момента изпълняваме и други канализационни колектори и водопроводни мрежи в Банско и Разлог.

“ЕМ-СТРОЙ” – строителна фирма активно участва в изграждането и развитието на туристическите и курортни комплекси Банско и котловина Разлог и дава своя дял за утвърждаване на този край на България като модерен и атрактивен район за наши и чужди туристи.

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Разлог,пл.Преобрежение 1

GPS:

41.8859825, 23.46652789999996

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас