„ИНБИКО“ ЕООД е фирма с традиции и дългогодишен опит в сферата на митническите услуги. Лицензиран митнически агент 0083-02 / 27.04.2000 г. Извършва пълно митническо представяне на Вашите стоки, преминаващи през митническите учреждения на територията на град София. Предлага изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи, EUR 1, сертификати и удостоверения. Подаване на митнически документи по електронен път . Консултации по вносно-износни операции.

„ИНБИКО“ ЕООД е лицензиран митнически агент
МА 0083-02/27.04.2000
Предлага следните видове услуги, свързани с тези му правомощия:
1. Изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи, EUR 1, сертификати и удостоверения.
2. Митническо представителство при получаване на митническо направление на стоки:
– Манифестиране и поставяне на стоки под митнически режими / внос-допускане за свободно обращение, транзит, митническо складиране, активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол, временен внос, пасивно усъвършенстване, износ /;
– Внасяне на стоки в свободна зона или в свободен склад;
– Реекспортиране;
– Искане на разрешение за използване на опростени процедури за деклариране, удължаване на срокове, по благоприятно тарифно третиране, преместване на стоки на друго място под митнически надзор, откриване и управление на митнически склад, допускане на безмитен внос и др.
– Унищожаване на стоки.
3. Подаване на митнически документи по електронен път.
4. Консултации по вносно-износни операции.
5.Съдействие при издаване на: становища за двойна употреба на стоки от МИ; сертификат за произход; ветеринарен сертификат; здравен сертификат; фитосанитарен сертификат.
6. Кореспонденция с Агенция Митници.

ДОКУМЕНТИ

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София

GPS:

42.65575142408467, 23.39787483215332

Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас