Лабораторен комплекс ИНТЕРЛАБ към ИНТЕРЛАБ ООД е създаден за калибриране на измервателни уреди през 2002 година и акредитиран от ИА Българска Служба по Акредитация, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от 2003г. до настощия момент.

ИНТЕРЛАБ гарантира висока прецизност, коректност и професионален опит при калибриране на средства за измерване .

Калибрира и издава сертификати на следните средства за измерване:
-Везни – аналитични, електронни, технически.
-Уреди за измерване на скорост на движение на въздуха
-Титратори
-Стъклени течностни термометри
-Цифрови термометри манометрични биметални термометри
-Термодвойки
-Спектрофотометри
-PH-метри
-Кондуктометри
-Уреди за пламна температура на нефтопродукти – заворен тигел
-Уреди за пламна температура на нефтопродукти – отворен тигел
-Калориметри
-Уреди за измерване на относителната влажност на въздуха

Адрес

Нашият Адрес:

София, бул. Проф. Цветан Лазаров 13

GPS:

42.6790458, 23.384236099999953

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:

-

Свържете се с нас