ЗА НАС

Фирма КАНИСКО е основана през 1991 г.
Ние работим в областта на приложението на информационните технологии, като предлагаме интегрирани CAD/BIM и GIS решения за инфраструктурно проектиране, архитектура, визуализация, проектиране и рехабилитация на пътища, летища, водоснабдителни и канализационни системи, топлопроводни, газопреносни и електроразпределителни мрежи, енергетика, машиностроене, градски и извънградски кадастър, геодезия и ГИС, конструктивни изчисления и моделиране на строителни конструкции, мониторинг и опазване на околната среда.

През тези години се утвърдихме като един от водещите доставчици на CAD/CAM/GIS софтуер, целенасочено предлагаме най-добрите продукти и техни надстройки, ползващи най-вече работната среда на AutoCAD. Имаме опит в разработване и внедряване на проекти, свързани с ГИС на разпределителни мрежи, както и информационни системи за електронен регистър и кадастър, обслужващи дейностите по проектиране, експлоатация и рехабилитация на мрежите и съоръженията.

УСЛУГИ
-Софтуерна поддръжка
-Учебен център

ПРОДУКТИ
-Производител
-Индустрия

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София , ул.Перник 97

GPS:

42.7009477, 23.30182460000003

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас