Фирма „Козлодуй“ ООД е основана и регистрирана в Търговския регистър през 1995 година.
Дейността си започва в „Нефтохим“ Бургас и тя включва изпълнение на ремонтни задачи в технологичните инсталации и монтаж на ново оборудване. Обекти на тази дейност са химически предприятия и ТЕЦ на комбината.

През следващите години дружеството укрепва и разширява своята дейност в областта на нефтохимията и енергетиката.
Днес „Козлодуй“ ООД е специализирана в монтажа на машини, технологични съоръжения и тръбопроводи в енергетиката и химическата промишленост, монтаж на електрооборудване, КИП и автоматика.

„Козлодуй“ ООД е българска компания, специализирана в строително-монтажните работи на машини и съоръжения, съдове под налягане, метални конструкции, както и тръбопроводи в енергетиката и нефтохимическата промишленост.

ДЕЙНОСТИ:
Монтаж на оборудване
Тръбна обвръзка
КИП И А
Ел. обордуване
Метални конструкции
Реализирани проекти

БАЗА:
Машини и съоръжения

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Бургас ул. Одрин № 104

GPS:

42.5105627, 27.451598399999966

Телефон:
Уебсайт:
Свържете се с нас