К.С.Спед ЕООД е лицензиран митнически агент и предлага всички видове услуги, свързани с тези му правомощия.

К.С.Спед ЕООД осъществява митническо представителство за поставяне на стоки под митнически режим допускане до свободно обръщение, износ, митническо складиране, реекспорт и предаване на данни по електронен път към митническите учреждения: изготвяне на електронен ТИР Карнет и транзит. К.С.Спед ЕООД предлага следните услуги в областта на транспорта:

– организира и извършва автомобилни превози посредством собствен и нает автомобилен парк
– организира и извършва цели и групажни пратки от Р Турция за Р България, Р Румъния и Македония.
– разработва оптимални транспортни схеми, съобразени с товарите и изискванията на клиентите.

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Свиленград, ул. Хан Аспарух 2

GPS:

41.7737833, 26.19837430000007

Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас