ЗА НАС

Счетоводна кантора Лакови консулт ООД е повече от 15 години на пазара за счетоводни и консултански услуги.
Ние извършваме счетоводни услуги и консултации, абонаментно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, публикуване на ГФО.
Възлагайки на нас организацията на счетоводната си отчетност вие си спестявате ангажираност, време и средства.
Счетоводната кантора разполага с офис в гр.Габрово и в гр.Трявна

УСЛУГИ
-Организиране на текуща счетоводна отчетност съгласно действащото законодателство, изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС, VIES декларации, декларации за Интрастат оператори, съставяне на междинни финансови отчети, съставяне на годишни финансови отчети, изготвяне на данъчни декларации, подаване на декларации към НАП, представяне на ГФО в НСИ и търговски регистър.

-ТРЗ обслужване включващо: изготвяне на разчетно-платежни ведомости, водене на лични трудови досиета на персонала, изготвяне и подаване на декларации обр. 1 и 6 към НАП, печат на платежни за данъчни и осигурителни вноски, изготвяне на УП-2 и УП-3.

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Габрово, ул. Петко Каравелов 8 ет.3

GPS:

42.8719575, 25.318122399999993

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас