Националното „Ловно-рибарското дружество Сокол” е правоприемник и наследник на ловно-стрелческа организация „Сокол” – гр. София и на Българския рибарски съюз.
Казанлъшкото ловно-стрелческо дружество „Сокол”, по данни от най-стари източници, е основано през 1897г. в град Казанлък от 19 члена. Пръв председател на дружеството е бил адвоката Грую Л. Груев.
На съвместно заседание на настоятелствата на ловно-стрелческото дружество „Сокол” и рибарското дружество „Тунджа”, проведено на 18 февруари 1947г, се взема единодушно решение дветесродни дружества да се обединят. Всъщност на тази дата сеЗнаме лрд казанлък поставя началото на Казанлъшкото ловно-рибарско дружество.

Казанлъшкото ЛРД заема част от котловината меж­ду билата на Стара планина и Сърнена (Средна) гора. Природните условия в то­зи район са разнообразни и създават много благоприятни условия за развитието на различни видове риба и дивеч. Тук, в полските райони, се срещат яребици, зайци и прелетен пернат дивеч, фазан също се среща , но местообитанията не са подходящи за неговото развитие. В планинските райони се срещат благороден елен, сърни и диви свине. Тези видове обитават също така Знаме лрд казанлъкпланинските райони на чети­рите горски стопанства в Казанлъшко. Там, в дебрите на буковите и иглолист­ни гори, гордо броди кафявата мечка, най-едрият хищник в гордия Балкан, а ви­соко в планината, по скалистите зъбери, дивата коза прави своите виртуозни скокове. В гористите и планински части на Розовата долина се срещат вълци, чакали, лисици, белки и дива котка. Както Казанлъшкото ловно-рибарско, дружество, така и горските стопанства в района полагат много грижи за дивеча и рибата. Създадени са много хранилки за дивеч, солища, калища и дивечови ниви. Регулират се запасите на лисици, вълци, чакали, диви котки и други хищници. В резултат на всичко това популациите на дивеча са с добри качества.

В района има отлични условия за неповторими ловни и риболовни преживявания, фотолов, отдих и екотуризъм. Ежегодно се зарибяват язовир „Копринка” с шаран, а старопланинските реки с пъстърва. Възможен е комбиниран лов на едър и дребен космат и пернат дивеч.

СТРУКТУРА
ЛОВ
РИБОЛОВ

Работно време

Понеделник

09:00 - 17:00

Вторник

09:00 - 17:00

Сряда

09:00 - 17:00

Четвъртък

09:00 - 17:00

Петък

09:00 - 17:00

Събота

почивен ден

Неделя

почивен ден

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Кзанлък,пл.”Севтополис”№17

GPS:

42.6185446, 25.3915346

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас