Фирма “Локатор-К” ООД е основана в град София през 1990 година. Основател е инж. Милчо Даков, бивш ръководител на единственото държавно звено за внос, поддръжка и обучение на специалисти в областта на кабелоизмервателната и кабелоизпитателна техника за откриване на повреди в силови кабелни линии. Използвайки богатият (над 25 години) опит на своя създател, първоначално дружеството осигурява комплексни решения изключително за нуждите на специалистите в областта. С цел по-пълното задоволяване потребностите на своите клиенти, с течение на годините фирмата разширява продуктовата си гама и понастоящем предлага контролно-измервателна апаратура с приложение с области като Енергетика, Телекомуникации, Отбрана, Строителство, Контрол на Околната Среда и други.

Предмет на дейност:

-Доставка, асемблиране и модернизация на кабелоизмервателни лаборатории ниско, средно и високо напрежение;
-Кабелотърсачна и кабелоизмервателна техника – ударно-импулсни генератори, прогарящи устройства, аудио честотни генератори, рефлектомери, СНЧ и OWTS тест системи, локатори на частични разряди, уреди за точна локализация мястото на повреди и пр;
-Системи за диагностика и контрол на трансформатори, двигатели, генератори и прекъсвачи в това число измерители коефициент на трансформация, съпротивление на изолация (мегаомметри), съпротивление на намотки (микроомметри), фазово изместване, DGA монитори и анализатори и пр;
-Апаратура за анализ на токопреносни мрежи и съоръжения, изпитване на изолация, измерване на заземления, товарни устройства, тест на релета и прекъсвачи, високонапреженови AC/DC изпитателни апарати;
-Лични предпазни средства – изолационни, сфазиращи и оперативни щанги, детектори на напрежение, преносими заземители, персонални газ-детектори и др.;
-Уреди за мониторинг, измерване и контрол на електромагнитни полета (EMF);
-Термовизионни камери и измерители на топлопреминаване и загуба на топлина;
-Осцилоскопи, калибратори, клещови измерители, мултицети;
-Термометри, анемометри, влагомери, шумомери, луксомери, виброметри, стробоскопи, тахомери;
-Газ-анализатори на димни газове, преносими и стационарни газ-детектори и монитори на кислород, токсични и запалими газове, SF6;
-Ултразвукови и магнитно-индуктивни разходомери;
-Настолни и преносими твърдомери за метали и неметали, склерометри (чук на Шмид), профометри, детектори на армировка, анализатори на корозия, системи за анализ на шум и вибрации;
-Ултразвукови дебеломери за материал и покритие, грапавомери, ултразвукови дефектоскопи, видеоскопи и други решения за безразрушителен контрол (NDT);
-Конвенционални и роботизирани CCTV камери за инспекция на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения;
-Универсални стендове за изпитване якост на опън, натиск, огъване, разкъсване, разрязване, раслояване, адхезия и др.;
-Изпитващи камери за проверка устойчивост на температура, влага, UV, сол и пр. прах, озон, горещо масло и пр.

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 258

GPS:

42.6679731, 23.29926649999993

Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас