МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Света Анна ЕООД- Варна е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, създадено през 2000 г. –дъщерна фирма на МБАЛ”Св.Анна-Варна” АД. Разположено в центъра на града в двора на болницата на ъгъла на бул.Цар Освободител № 100 и ул.Генерал Колев.
Ние предлагаме широк спектър специализирани и високоспециализирани медицински услуги. Медицинският център премина процедура по акредитация към Министерство на Здравеопазването за цялостна медицинска дейност с най –висока оценка.
В нашия медицински център работят едни от най-добрите специалисти, медицински сестри , лаборанти, които са високо специализирани и утвърдени в професионално отношение.
В МЦ „Света Анна” функционира единна информационна система, в която са свързани всички кабинети, лаборатории, регистратура и администрацията. Информационната система осигурява висококачествено и бързо обслужване на пациентите, както и достъп до регистрите на НАП за проверка на здравно осигурителния статус.

В медицинския център се извършват платени специализирани и високоспециализирани медицински услуги по утвърден ценоразпис.
Центърът работи по договор с НЗОК / Националната здравноосигурителна каса / и следните Здравноосигурителни фондове и
Застрахователни дружества:

-ЗОД „БУЛСТРАД ЗДРАВЕ” АД
-„ЕВРОИНС – здравноосигуряване” ЕАД
-„ЗОФ ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД
-„ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЦКБ ЗДРАВЕ” ЕАД
-„ТОКУДА ЗОФ” АД
-„ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД
-„ЗОК ФИ ХЕЛТ” АД
-ЗОК МЕДИКО -21 АД
-ОЗОФ „ДОВЕРИЕ” АД
-Здравноосигурително дружество “Всеотдайност”АД
-Здравноосигурителен фонд “ ВАЙС МЕДИКА” АД
-Обединено здравноосигурително дружество “ДОВЕРИЕ” А

Специалисти:
-Ортопедия и травматология
-Неврохирургия
-Ендокринология
-Кардиология
-Кожни боледти,Дерматология
-Нефролог
-Акушерство и гинекология
-Нервни болести
-Хирургия,Гръдна Хирургия,Съдова Хирургия
-Уши-Нос-Гърло
-Патоморфологична лаборатория
-Психатрия
-Урология
-Отделение „Образна Диагностика“
-Кабинет Психология
-Педиатричен Кабинет
-Кабинет Пулмология и Фтизиатрия
-Кабинет Гастроентерология
-Кабинет Ревматология

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Варна бул. Цар Освободител 100

GPS:

43.213639746142, 27.918028682278

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас