Фирмата е създадена през 2007 г. в гр.Варна със 100% български капитал. Към 2012 г. работят три бази за изкупуване, събиране и обработка на вторични суровини с площ над 2000 кв.м във Варна и Разград, изградени и работещи според изискванията и в съответствие със Закона за Управление на Отпадъците.

Фирмата има добре изградени връзки с доставчици от цялата страна, както и сключени договори за обслужване с множество предприятия и фирми в Североизточна България.

Нашите клиенти и доставчици,както и търговските ни партньори в страната и чужбина, разчитат на нашата лоялност, конкурентноспособност, както и на възможността за бързо реагиране и вземане на решения. Нашата дейност е пряко свързана с опазване на околната среда. Събирането и обработката на вторични суровини води до многократно им използване в производството, като така се спестяват огромни количества природен ресурс.

Фирмата ни е специализирана в изкупуване и търговия с вторични суровини Варна, както и в разчистване и извозване на отпадъци от жилищни площи,производствени халета и дворове, демонтиране и нарязване на машини и съоръжения. Персоналът ни е мотивиран и добре подготвен за спецификата при работа с вторични суровини.

Предмет на изкупуване и търговия са черни метали (желязо, ламарина и стружки), цветни метали (алуминий, мед, месинг, бронз, неръждаема стомана и сплавите им), както и хартия, пластмаса (ПЕ, ПВЦ, ПП, найлон, стъклени трошки), ИУЕЕО – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (компютри, монитори, факсове, принтери и мн.други), ИУМПС – излязли от употреба моторни превозни средства, като фирмата издава удостоверения за КАТ.

Централна База Варна
ул. „Ц. Тодоров“ №28
/до Тролейно Депо/
тел./ факс: 052 755055
моб.: 0889660760
моб.: 0887602344
e-mail: office@metalexpress.eu

База Варна 2
ул. „Тролейна“ №6
/до Затвора/
моб.: 0884196378
моб.: 0884945791
e-mail: varna@metalexpress.eu

База Разград
ул. „Перистър“ №1
моб.: 0887602056
моб.: 0884196378
e-mail: razgrad@metalexpress.eu

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Варна,ул. Ц. Тодоров №28

GPS:

43.217015, 27.907074100000045

Телефон:
Уебсайт:
Свържете се с нас