Фирма Метал-М-София ООД започва дейността си през 1993 година със 100% частен капитал като Едноличен търговец „Метал – М Ивайло Георгиев”. Към настоящия момент фирмата е регистрирана по фирмено дело № 4355 на Софийски Градски Съд през 2001 година. Седалището на фирмата е гр. София, бул. „Сливница” № 566.

В търсене на модерни технологии и с новаторски дух фирмата въведе за първи път в Източна Европа автоматизирана система за обслужване в сферата на търговията с черни и цветни метали. Уникалното съоръжение обслужва на високо ниво клиентите на фирмата, предизвиквайки голям интерес не само в търговията, но и сред машиностроители, производители и други индустриални общности. Съоръженията са разположени на площ от 10 000м2 от които 4 000м2 закрита.

Метал-М-София ООД има изградени дългогодишни отношения с най-добрите български производители и вносители. Извършва собствен внос на метали от Румъния, Гърция , Турция, Македония, Словакия и Италия. За по-ефикасно и ритмично изпълнение на доставките фирмата поддържа собствен автомобилен парк и извършва транспортни услуги на територията на София, страната и чужбина.

Понастоящем над 5 200 фирми и предприятия са постоянни клиенти на компанията.

Задружният и млад колектив изгради и внедри система по качество спрямо изискванията на стандарт ISO 9001:2008. Осигурен измервателен контрол и по следващо опаковане гарантират коректност в отношенията, а внедрената система за качество подсигурява строг контрол на входящи и изходящи материали. Процесите, включени в Системата за управление на качеството, контролират дейността и спомагат за непрекъснато подобряване.

ОБОРУДВАНЕ
Общият капацитет за съхранение в закритите и откритите складове е над 12 000 тона.

-Склад за къси продукти;
-Склад за дълги продукти;
-Склад за листов материал;
-Машини за обработка;
-Подемни съоръжения;
-Транспортни средства.

УСЛУГИ
-РАЗКРОЯВАНЕ НА ПРЪТОВ МАТЕРИАЛ
Разполагаме с шест автоматични и полуавтоматични машини за единична и пакетна обработка последно поколение, производство на водещия Немски производител KASTO. Предназначени са за рязане на кухи и плътни профили, винкели и дълги продукти, с капацитет от 10 до 400 мм във височина и 500мм в ширина с възможност за рязане под определен ъгъл.

-РАЗКРОЯВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
С наличните две цифрови хидравлични и електро механични гилотини с капацитет от 0,3 до 20мм и ширина на материала 3100мм изпълняваме разкрояване по ваше желание, включително и под определен ъгъл. Точността на рязане при ползване на електронен ограничител на дебелина 0.4мм е 0.1мм, а при 20мм ламарина е 2.0мм

-ОГЪВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
Изработка на студено огънати П-профили, винкели, обшивки, врати, тави, кутии и други според вашите изисквания. Разполагаме с богат набор от инструменти с различни възможности. Гарантирана точност по оста на огъване 1мм. При няколко последователни огъвки е възможно натрупване на грешка.

-ПЛАЗМЕНО РЯЗАНЕ
С наличния Автомат за плазмено рязане тип “Baykal HPR 130” с размер на плота 1500х3000мм, имаме възможност за изработка на елементи с произволна форма, с качество на сряза доближаващо се до това на обработка с лазер. Подходящ за направа на планки с отвори, фланцови връзки, и други.

Дава възможност за рязане на дебелина до 40мм за черни метали и до 20мм за неръждаеми, по Ваш или наш проект. Чете готови DXF и DWG файлове. Прецизната настройка с програмен продукт “LANTEK”, гарантира точност от 0,5мм

-РЯЗАНЕ НА ОТВОРИ
Изработваме кръгли, квадратни и овални отвори в планки, винкели, кухи профили, П-профили и двойно Т-профили с хидравлична преса, колонна или магнитна бормашина.

Разполагаме с боркорони Ф12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 35; 40; 45 и 50мм
Също така с поансони: Ф6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32 и 35мм
Овални: 8х20; 9х23; 10х25; 11х28; 12х30; 13х33 и 14х35мм както и квадратни 10,5 и 12,5мм

-ОГЪВАНЕ НА ПРОФИЛИ И ТРЪБИ
Огъване на тръби, квадратни и правоъгълни профили, Т-образни, L-образни и П-профили с произволен радиус и по шаблон. Изработка на арки, дъги, спирали и окръжности. Максимален капацитет за квадратен профил 100х100х5 и за кръгли тръби до Ф114.3х4.5мм.

Разполагаме с ролки за огъване на диаметри: Ф16; Ф17,5; Ф20; Ф21,3; Ф25; Ф26,9; Ф33,7; Ф40; Ф42,4; Ф48,3; Ф50; Ф60,3; Ф76,1; Ф89; Ф101,6; Ф108 и Ф114,3.

Цени на услугите ни можете да намерите на нашата официална уеб страница:
http://metal-m.bg

Адрес

Нашият Адрес:

гр. София, бул. Сливница 566

GPS:

42.7401817, 23.23903569999993

Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас