Фирма“ МИД 2000 “ ООД е дружество с изцяло частен капитал, основано през 2000 г.
Основен предмет на дейност е ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ С ОБЩО И СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
Фирмата е базирана в гр. Сеново, обл. Русе.
Специализирана е в две направления:
-механо-ремонтно
-електро-ремонтно

Персоналът е с богат и дългогодишен производствен опит и това му позволява да посреща смело новите предизвикателства. Политиката на дружеството е насочена към качествено и в кратки срокове изпълнение на поетите ангажименти към нашите клиенти.

УСЛУГИ
Дружеството разполага с необходимото технологично оборудване за извършване на:
-ремонт на минна и обогатителна техника – багери, конвейери, питатели, помпи, вентилатори, класификатори, циклони, сита, трошачки, мелници, дезинтегратори, и др.
-ремонт на възли на селскостопанска и пътностроителна техника
-механична обработка на детайли от стомана, чугун и цветни метали до Ф1000 и L = 8м.
-изработване на резервни части за различни отрасли на промишлеността
-изработване на машини , съоръжения и конструкции по документация
-шлосер-монтажни услуги – разкрой, огъване, заваряване, монтаж-демонтаж и др.,
-възстановяване на износени машинни възли и детайли ,
-наваряване под флюс на едро габаритни детайли – до Ф1000
-основен ремонт на асинхронни двигатели до 250 KW,
-основен ремонт на силови трансформатори до 630KVA / 20KV / 6KV,
-ремонт на постояннотокови машини до 6KV

ПРОДУКТИ
Конвейери:
-Гумено-транспортни
-Елеватори кофачни
-Шнекови – до 8 м., с външно лагеруване
-Питател
-Лентов
-Роторен
-Промивен барабан БП1200

Съединители:
-Палцеви
-Виеластик
-Сито барабанно Ф860, Ф1200
-Бъркалки
-Хидроциклонни батерии
-Помпа центробежна шламова 180 м³/час., 40 м. в. ст.
-Шайби ремъчни
-Фланци метални
-Контейнер за смет V=3 м³

ОБОРУДВАНЕ
-Универсални стругове
-Универсален винтонарезен струг – до Ф1000 , L = 8000 мм.
-Струг с ЦПУ
-Универсални фрези
-Струг: “ Пореба “ – до Ф1300 и L = 3 м.
-Универсален двуколонен каруселен струг
-Хидродълбачна машина
-Хоризонтално разстъргващи стругове
-Напречно-стъргателна машина
-Колонни пробивни машини
-Радиална пробивна машина
-Вертикална прецизно-разтъргваща машина
-Хонинг-вертикален
-Плоско-шлифовачна машина
-Лентоотрезна машина
-Хидравлични ножовки
-Наплавъчна машина – до Ф1200, L=3 м.
-Гилотина – до 16 мм.
-Валове за ламарина – до 16 мм. , L = 2000 мм.
-Пресножица комбинирана
-Тръбоогъващи машини – Ф63
-Универсално заточваща машина
-Преса хидравлична
-Ексцентрик-преса
-МИГ/ МАГ и ВИГ заваръчни апарати
-Апарати за плазмено рязане
-Стационарни шмиргелни апарати
-Апарат за вакумно регенериране на масло
-Камерна сушилна
-Лабораторни пещи

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Сеново

GPS:

43.649578, 26.363562900000034

Телефон:
Уебсайт:
Свържете се с нас