Дружеството е с основен предмет на дейност – търговия на едро с отпадъци и скрап. От началото на 2005г. дружеството е лицензирано за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от Министерството на икономиката. Следващата година фирмата придобива разрешително за събиране и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо електронно оборудване и акумулатори и всички свързани с тях отпадъци.
На фирма „Никтранс“ ЕООД и фирма „БОН ФЕР“ ЕООД с регистрационни документи на РИОСВ – Русе е разрешено събирането, транспортирането и временното съхранение на хартия, хартиени опаковки, пластмаса, пластмасови опаковки, стъкло и стъклени опаковки.

-ФИРМАТА ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗНОС В ТУРЦИЯ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗАПАД
-ФИРМАТА ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗНОС КЪМ ДРУГИ ПАРТНЬОРИ ОТ ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ ИЗТОК ПО РЕКА ДУНАВ
-ФИРМА НИКТРАНС ЕООД ИМА ПОДПИСАН ДОГОВОР СЪС СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД – ГР. ПЕРНИК И ИЗКУПУВА СКРАП С ВАГОНИ

Номенклатура
1.Черни метали:
-Желязо дебело над 6 мм
-Желязо дебело
-Желязо тънко
-Железни стружки

2. Цветни метали:
2.1 Медни отпадъци
– мед сборна;
– мед свежа;
– мед дебела;
– мед тънка;
– медни стружки
– месинг жълт;
– месинг смес;
– месинг никелиран;
– месингови стружки;
– бронз;
– бронзови стружки.

2.2. Цинк, цам
– цинк;
– цам;

2.3. Алуминиеви отпадъци
– мек;
– твърд;
– жица;
– дограма без боя;
– смес с/без боя;
– дограма с боя;
– капачки и кутийки;
– алуминиево-медни радиатори.

2.4. Оловни отпадъци:
– олово меко-чисто;
– олово меко-смолисто;

2.5. Никелови отпадъци
– неръждавейка (хромникел) в размер;
– стружки от неръждавейка.

3. Акумулатори

4. Хартия, пластмаса и стъкло

5. Излязло от употреба електрическо електронно оборудване

5.1. Големи домакински уреди;
5.2. Малки домакински уреди;
5.3. Изчислителна техника и технологии

6. Излезли от употреба моторни превозни средства

БАЗИ

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Русе, ул.”Добри Немиров” 11

GPS:

43.8453846, 25.95069579999995

Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас