Нотариалната кантора, работи от 1998 година под ръководство на Нотариус Теодора Вуцова, вписана в регистъра на Нотариалната камара под номер 033 с район на действие Районен съд-град София.

Нотариус Теодора Вуцова и нейният екип – помощник-нотариус, юрист и трима деловодители, винаги се стремят да подходят индивидуално към всеки клиент с необходимото затова внимание и компетентност. Гражданите, посетили кантората, трябва да са сигурни, че при удостоверяването на всеки документ разпоредбите и процедурите, предвидени в Закона, са спазени, изискван е и е проверен пълния набор документи, необходими за съответното нотариално производство, дадени са всички разяснения, тълкувания, указания и насоки, така че клиентът да бъде напълно информиран и сигурен в извършените в нотариалната кантора удостоверителни действия. Важен елемент от работата на служителите в кантората е максималната бързина, с която да бъдат обслужени гражданите. За удобство на посетителите, телефоните в кантората са винаги на разположение за предварително записване на часове. Кантората разполага с всички видове офис техника, като за улеснение на клиентите е въведено и електронно банкиране.

Нотариална кантора Теодора Вуцова извършва всички видове нотариална дейност, според законодателството на Република България. Всички такси са определени с Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

УСЛУГИ:

-ПРЕХВЪРЛЯНЕ / СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
-ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
-БРАЧНИ ДОГОВОРИ
-ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВИДОВЕ ПС
-ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ
-ПЪЛНОМОЩНИ
-ДЕКЛАРАЦИИ, РАЗПИСКИ, ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ДР.
-ЗАВЕЩАНИЯ – НОТАРИАЛНИ И САМОРЪЧНИ
-ПРИЕМАНЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И КНИЖА
-ДОГОВОРИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
-ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ
-ДОГОВОР ЗА НАЕМ
-УДОСТОВЕРЯВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИ
-УДОСТОВЕРЯВАНЕ ВЕРНОСТТА НА ПРЕПИСИ НА ДОКУМЕНТИ
-СЪСТАВЯНЕ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ
-НОТАРИУС ТЕОДОРА ВУЦОВА ПРЕДОСТАВЯ КАКТО УСТНА, ТАКА И ПИСМЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНИ НОТАРИАЛНИ УДОСТОВЕРЯВАНИЯ

Работно време

Понеделник

09:00 - 17:00

Вторник

09:00 - 17:00

Сряда

09:00 - 17:00

Четвъртък

09:00 - 17:00

Петък

09:00 - 17:00

Събота

почивен ден

Неделя

почивен ден

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София, бул.Драган Цанков №36,офис 102А

GPS:

42.67053569999999, 23.35053849999997

Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас