НОТАРИАЛНИ УСЛУГИ:
-Сделки с недвижими имоти/продажби, замени, дарения, договор за издръжка и гледане и др.
-Ипотеки
-Нотариални завещания
-Договор за доброволна делба на имоти
-Подготовка и удостоверяване подпис, дата и съдържание на всички видове пълномощни;
-Удостоверяване верността на преписи от официални и частни документи /подготовка на тръжни книжа/
-Връчване на нотариални покани
-Консултации, подготовка и удостоверяване на подписи и съдържание на договори за прехвърляне на дружествени дялове, акции, цесия и други корпоративни сделки.
-Консултации, подготовка и удостоверяване на подписи и съдържание на договори за заем, наем, лизинг, авторски права и др.
-Консултации, подготовка и удостоверяване на брачни договори

ТАРИФА ЗА НОТАРИАЛНИТЕ ТАКСИ

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София,бул. Шипченски проход № 47, ет.2

GPS:

42.6794547, 23.36166209999999

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас