УСЛУГИ:

-Съставяне, прочитане и удостоверяване на нотариални актове за сделки с недвижими имоти: продажба, дарение, замяна, ипотека, прехвърляне срещу издръжка и гледане, прехвърляне в изпълнение на задължение, учредяване право на строеж, право на ползване, право на преминаване и др.
-Съставяне и подписване на констативни нотариални актове на база представени документи, удостоверяващи правото на собственост.
-Извършване на обстоятелствена проверка при липса на титул за собственост и доказано владение.
-Приемане за съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа.
-Извършване на нотариални завещания.
-Обявяване и издаване на препис от саморъчни завещания.
-Извършване на актове за отмяна на нотариални и саморъчни завещание.
-Изготвяне и връчване на нотариални покани.
-Съставяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на техните изявления, включително относно съдържанието на интернет страници.
-Удостоверяване на верноста на преписи от документи.

Удостоверяване на подписите, датата, съдържанието на:
– пълномощни.
– декларации.
– разписки за суми.
– гаранции.
– записи на заповед.
– молби за учредяване и заличаване на ипотеки.
– на договори: за прехвърляне на собственост върху МПС, делба, наем, заем, дружество, поръчка, изработка и др.
– декларации за отказ от права.
– декларации за промяна на режима на имуществени отношения между съпрузите.
– брачни договори – преди и по време на брака.
– протоколи от общи събрания на търговски дружества.

-Изготвяне на пълномощни, декларации, разписки за суми, гаранции, записи на заповед, молби за учредяване и заличаване на ипотеки и на договори /за прехвърляне на собственост върху МПС, делба, наем, заем, дружество, поръчка, изработка, декларации за отказ от права, декларации за промяна на режима на имуществени отношения между съпрузите, брачни договори.
-Посредничество за изясняване волята на страните.
-Устни и писмени консултации.
-Изготвяне и проверка на проекти на документи, свързани с нотариалната дейност.

Работно време

Понеделник

09:00 - 17:00

Вторник

09:00 - 17:00

Сряда

09:00 - 17:00

Четвъртък

09:00 - 17:00

Петък

09:00 - 17:00

Събота

почивен ден

Неделя

почивен ден

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София,бул. “Черни връх” № 15

GPS:

42.6802528, 23.32195379999996

Уебсайт:
Свържете се с нас