Община Брусарци е разположена в Северозападната част на Република България в западната част на Дунавската хълмиста равнина, по терасите на река Нечинска бара, десен приток на Лом, на височина 125 м.

На изток от Брусарци се издига височината Поломски венец.

Граничи с общините Монтана, Лом, Медковец и Ружинци.

Разстоянието от общинския център – гр. Брусарци до областния град Монтана е 37 км, а до гр. Лом – 25 км. Географското положение на общината създава добри условия за осъществяване на връзки с други общини.

Брусарци е център на община, в която влизат още 9 населени места:
-Смирненски
-Буковец
-Киселево
-Одровци
-Дъбова махала
-Княжева махала
-Крива бара
-Дондуково
-Василовци

Територията на общината е 194 553 дка / 5, 3%/ от територията на област Монтана.

Брусарци възниква през 16 век като българско селище. Споменава се за пръв път в турски документ под името Гаговща или Гагавща. Името си дължи на прякора на турчина, който го заселил – Гагата. След чумна епидемия селището е изоставено и около1840 възниква отново край Нечинска бара. До Освобождението е малко селище. През 1874 има 50 къщи, а през 1890 – 74 къщи с 450 жители. Всъщност първоначално Гаговица и Брусарци са били отделни села, като Гаговица лежи на десния, а Брусарци на левия бряг на Нечинска бара, но по-късно са съединени. На височините край Брусарци има стар манастир „Св. Рангел“, разрушаван от турците по време на Чипровското въстание.

Образованието на учениците на територията на общинна Брусарци се осъществява в две основни училища и едно СОУ. В последните години, поради намаляване на броя на децата, училищните ръководства изпитват огромни трудности при окомплектоване на паралелките. Това довежда до нулеви години за определени класове/ СОУ – Брусарци и изцяло смесени паралелки (ОУ – Смирненски). В интерес на истината училищата на територията на общината на този етап оцеляват за сметка на децата от ромски произход. Не са малко децата от тази категория, които въобще не посещават училище.

Децата в предучилищна възраст са обхванати от четири детски заведения. При окомплектоване на групите в тях също се срещат трудности, тъй като голяма част от родителите не са в състояние да заплатят таксите и да изпратят децата си на детска градина.

Работно време

Понеделник

08:00 -17:00

Вторник

08:00 -17:00

Сряда

08:00 -17:00

Четвъртък

08:00 -17:00

Петък

08:00 -17:00

Събота

Почивен ден

Неделя

Почивен ден

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Брусарци,ул. Георги Димитров № 85

GPS:

43.6628091, 23.0661718

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас