Община Панагюрище влиза в състава на област Пазарджик. Разположена е в южен централен район, в централната част на Средна гора между градовете София и Пловдив. Общината граничи на север със Софийска област (общините Ихтиман, Мирково, Пирдоп и Копривщица), на изток – с община Стрелча, на юг – с общините Пазарджик и Лесичово и на запад – с община Ихтиман от Софийска област.

Местоположението предлага удобни връзки със София и Пловдив по автомагистрала „Тракия“ – международен път Е-80, с отклонение при село Гелеменово чрез Републикански път II – 37 и III – 801 Вакарел – Панагюрище – Стрелча.
Разстоянието от центъра на град Панагюрище до центъра на град София е 87 километра; от центъра на град Панагюрище до центъра на град Пловдив – 78 километра и от центъра на град Панагюрище до центъра на град Пазарджик – 42 километра.
Територията на общината е 598,5 км² и включва 9 населени места, от които 1 град (град Панагюрище) и 8 села (село Бъта, село Баня, село Оборище, село Попинци, село Поибрене, село Левски, село Панагюрски колонии и село Елшица).
Пътната мрежа в община Панагюрище е с обща дължина 141,9 км., съставена от 89,9 км. Републикански път и 52 км. общинска пътна мрежа. Основната пътна артерия е път II-37 Златица – Панагюрище – Пазарджик, с дължина от 46 км., в направление север – юг. Пътят осигурява връзка с път Е 871 – София – Казанлък – Бургас на север и автомагистрала „Тракия“ при село Гелеменово на юг. Пътят има важно значение като осигурява връзка между меднодобивната индустрия и обогатителна фабрика в Пирдоп.
Път III 801 – Вакарел – Поибрене – Оборище – Панагюрище – Стрелча в направление запад – изток е с дължина от 35,5 км., осигурява най-кратката връзка със София чрез автомагистрала „Тракия“. В близост до пътя е разположен индустриалния парк „Оптикоелектрон“.
Територията на община Панагюрище се обслужва от участък от жп линията Пловдив – Стрелча – Панагюрище с дължина 71,7 км. Линията е разположена в индустриалната зона на града и дава добри логистични възможности.

КУЛТУРА

Основни цели и дейности залегнали в управленската програма в сферата на културата
-Община със значими културни събития;
-Община, подкрепяща творците;
-Община, развиваща изкуството във всичките му форми;
-Община съхраняваща и популяризираща своето културно – историческо наследство.

ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Читалищата в Община Панагюрище са основен фактор в развитието на местната култура. Все повече те се очертават не само като културни центрове, но и като центрове на гражданското общество. В община Панагюрище съдебно са регистрирани общо девет народни читалища. Всички те са регистрирани и в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата.
Народно читалище „Виделина-1865”, гр. Панагюрище
Народно читалище „Свети Боян Княз Български-2006”, гр. Панагюрище
Народно читалище „Пробуда-1872”, с. Баня
Народно читалище „Никола Й.Вапцаров-1927”, с. Бъта
Народно читалище „Св.Св. Кирил и Методий-1912”, с. Оборище
Народно читалище „Ванчо Пашов-1884”, с. Поибрене
Народно читалище „Искра-1872”, с. Попинци
Народно читалище „Васил Левски-1925”, с. Елшица
Народно читалище „Христо Ботев-1927”, с. Левски

УЧИЛИЩА
Основно училище „Професор Марин Дринов“
Основно училище „Двайсти април“
Средно училище „Нешо Бончев“
Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм
Основно училище ”СВЕЩЕНИК НЕДЕЛЬО ИВАНОВ” -Поибрене
Основно училище „Отец Паисий“ – Попинци

ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ДГ „Райна Княгиня“
ДГ „Пролет“
ДГ „Звънче“
ДГ „Брезичка“
ДГ „Първи юни“
ДГ „Мечо Пух“ – с. Оборище
ДГ „Надежда“ – с. Бъта
ДГ „Яна“ – с. Попинци

Работно време

Понеделник

08:30-17:30

Вторник

08:30-17:30

Сряда

08:30-17:30

Четвъртък

08:30-17:30

Петък

08:30-17:30

Събота

Почивен ден

Неделя

Почивен ден

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Панагюрище пл. 20-ти април №13

GPS:

42.5072574, 24.186576

Телефон:
Имейл:
Уебсайт: