В град Сливен през 1834 година Добри Желязков създаде първата българска фабрика и с това постави началото на индустриалното развитие в българските земи.

Вие имате възможност да се запознаете с един от най-големите промишлени центрове в България, играл изключително важна роля по време на българското Възраждане, град с дълголетни традиции в текстилното, машиностроителното, стъкларското, електротехническото производство, хранително-вкусовата промишленост. Градът, чийто регион е наречен “Долината на прасковите”.

Сливен ще ви даде възможност да усетите духа на историята, традицията, а заедно с това и пулса на съвременната динамика и многообразие. Ще намерите това неповторимо съчетание във всички области на живота.

Един от най-значимите културни центрове в България по време на Възраждането, Сливен е съхранил и обогатил културното наследство и днес предлага богати възможности за културен живот на своите граждани и гости.

Родно място на редица видни български просветители, дарители, подпомагали просветното дело, дал на България много творци, учени, интелектуалци, Сливен се отнася с особено уважение и грижа към образованието, към своите училища, учители и деца.

Съвременното здравеопазване и социални грижи в Сливен са наследници на традиция и отговорност, преминали през годините. Въпреки трудностите на прехода, грижата за здравето на хората не е преставала да бъде приоритет за общината. В нашия град се предоставят висококвалифицирани здравни и социални услуги.

Неоспорима е щедростта на природата към Сливен. Уникалният скален масив “Сините камъни”, чистият въздух, минералните извори предоставят разнообразни възможности за отдих и туризъм.

Общинска администрация
Структура и функции

КМЕТ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „Финанси и общинска икономика“
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „Устройство на територията и строителство“
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „Хуманитарни дейности“
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „Икономическо развитие“
СЕКРЕТАР

Вътрешни нормативни документи
Приемни дни на общинската управа
Антикорупция – портал
Подаване на сигнал за корупция от гражданин по електронен път

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Сливен бул. Цар Освободител № 1

GPS:

42.6807054, 26.316405799999984

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас