Община Чипровци се намира в западната част на област Монтана. Тя включва земите, намиращи се в подножието на Чипровската планина – най – високият дял на Западна Стара планина.

На северозапад тези земи са оградени от р. Лом, на юг от Лопушанска Огоста, а от север от Широка планина ( Предбалкана ), чийто склонове се издигат недалеч от коритото на р. Превалска. Общината включва селата Равна, Горна Ковачица, Челюстница, Бели мел, Митровци, Горна Лука, Превала, Железна и Мартиново. Населението на общината наброява 4419 души към 15. 09. 2008 година, а само в град Чипровци живеят 2274 души. От селата в общината, най – голямо е населението в с. Превала – 530 човека, най – малко в с. Равна – 58. В с. Железна живеят 390 души, в с. Горна Лука – 205, в с. Мартиново – 379, в с. Горна Ковачица – 129, в с. Белимел – 266, в с. Митровци – 107, а в с. Челюстница – 81 жители. Общата площ на общината е 286, 8 квадратни километра, която е 7,89 % от територията на област Монтана и 0,26 % от територията на Република България. Община Чипровци е заобиколена на изток от община Монтана и община Георги Дамяново, на запад достига до държавната граница на страната ни с Република Сърбия и община Чупрене от Видинска област. На север Чипровци граничи с община Монтана, а на юг с община Георги Дамяново. Център на община Чипровци е град Чипровци. Град Чипровци е на 550 метра надморска височина, с източно изложение, релефът му е планински и полупланински и е разположен в живописната котловина на Чипровската река. Лятото е прохладно, а зимата е мека. Град Чипровци се намира на 155 километра от София, 35 километра от областния център Монтана, 44 километра от Берковица и 18 километра от държавната граница с Република Сърбия. Най – близкото селище до Чипровци в Република Сърбия е село Топли дол. Климатът в общината е умереноконтинентален с леко планинско влияние. Средната януарска температура е от – 1° до 0°С, а средната юлска температура е 20°С. Средната годишна температура в общината е 9,7°С. Общината се ръководи от кмет и Общински съвет, съставен от 11 общински съветници. Селата с население над 250 души се управляват от кметове, а по – малките – от кметски наместници.

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Чипровци, бул. Петър Парчевич 45

GPS:

43.3844603, 22.882355

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас