„ПламСи“ ООД е предприятие с основен предмет на дейност- сортиране, преработка и рециклиране на вторични суровини.

Дружеството е регистрирано през 2008 година и е сред пионерите в град Белене и област Плевен в търговията и рециклирането на отпадъчни и вторични суровини. „ПламСи“ ООД е организация по оползотворяване на отпадъците по смисъла на чл. 37, ал.1, от ЗУО, притежаваща разрешение по чл.57, ал.1 от същия закон, обективирано в Решение № 08-ДО-328-00 от 29.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – гр. Плевен.

Усъвършенстване на фирмената политика в зависимост от изискванията на пазара, автономността при изкупуване и съхранение в собствени пунктове, обработката и транспортирането със собствени модерни машини и съоръжения, младият и мотивиран персонал, инвестициите в разширение на материалната база и модерното оборудване са само част от визията на нашата компания.

Прилагаме бизнес модел, чрез който предоставяме на клиентите си разнообразни търговски оферти с разширени клаузи и допълнителни преимущества. Движеща сила на нашето развитие са ползите, които можем да дадем на клиентите си и обществото като цяло. Измерваме нашия успех чрез степента на удовлетвореност на нашите клиенти.

Предмет на дейността ни са изкупуване на отпадъци от:
-ОТ МЕТАЛ
-ОТ ПЛАСТМАСА
-ОТ ХАРТИЯ
-ОТ СТЪКЛО

Получени от дейността рециклируеми суровини:
-Черни метали
-Цветни метали
-Пластмаса
-Хартия

Работно време

Понеделник

8:00 – 17:00

Вторник

8:00 – 17:00

Сряда

8:00 – 17:00

Четвъртък

8:00 – 17:00

Петък

8:00 – 17:00

Събота

8:00 – 17:00

Неделя

почивен ден

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Белене, ул. „Любен Каравелов“ 47

GPS:

43.6423999, 25.1320939

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас