“Пресков” АД е един от най-старите и най-големите производители на горещо ковани детайли в България от въглеродна и легирана стомана, създадено през 1900 година.

Във фирмата се произвеждат широка гама детайли с тегло от 0,500 кг до 55 кг, които намират широко приложение в различни области като енергетика, машиностроене, авто и ж.п. транспорт, селско стопанство, хидравлика, мини и производството на подемно–транспортни и строителни машини.

Инструменталното производство (конструиране и изработка на щампи за преси и паро въздушен чук) е обезпечено със средствата на високотехнологична CAD–CAM система IDEAS както и ковашка симулираща програма Q-Form подпомагаща оптимизиране на производственият процес.

Заводът е въвел система за управление на качеството EN ISO 9001:2000 – приложима за проектиране, разработване и производство на изковки и ковашко пресова екипировка и ISO 14001:2004 – за опазване на околната среда.

Производствените мощности на фирмата се намират в индустриалната зона на гр. Стара Загора. В основния производствен корпус са разположени заготвителен участък, ковашки участък, термичен участък и почистващ участък.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА.

ПРОДУКТИ
-Машиностроене
-Строителство
-Хидравлика и пневматика
-Селскостопанска техника
-Автомобилостроене
-Каростроене
-Минна промишленост
-Вагоностроене
-Крано и телферостроене
-Електрификация

ОБОРУДВАНЕ
-Заготвителен участък
-Ковашки участък
-Термичен участък
-Почистващ участък
-Инструментален участък
-Конструктивно – технологичен участък

ПРОЕКТИ

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Стара Загора,кв.Индустриален

GPS:

42.422190216294, 25.65181016922

Телефон:

-

Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас