ПМГ навърши 40 години – достатъчно време за създаването на здрава и жизнена традиция, която дава основание училището да се утвърди като водещо учебно заведение в града и региона с безспорен авторитет и престиж.Авторитет и престиж, които се градят бавно, трудно, с приемственост и уважение между поколения ръководители, учители, ученици.
Началото се поставя в далечната 1972 год., когато по предложение на ОНС – Благоевград, МНП разрешава прием чрез конкурсен изпит по математика на 3 паралелки 8 клас с разширено изучаване на математика към ПГ „Кирил и Методий“.На 1.09.1973 год. се учредява ново средно учебно заведение в Благоевград с 6 математически паралелки и 169 ученици – бъдещата Математическа гимназия.
На 15 септември новото учебно заведение започва занятия в сградата на ПГ „Кирил и Методий“ Благоевград.Започва трудното начало на едно ново духовно, просветно, образователно средище в Благоевградска област, за овладяване на знания, творчески търсения на всеки свързал своята съдба с училището.На 7 ноември 1974 год. с указ на Държавния съвет гимназията приема за свой патрон името на Сергей Павлович Корольов – руски учен и конструктор, основоположник на практическата космонавтика в света, чийто живот е пример за непрекъснато творческо научно търсене на идеи и решения и полет на разума в необятните простори на духа.Името на училището насочва, вдъхновява, задължава.И все пак началото се свързва и с първия директор на МГ – Тодор Чимев. Личност, която се впусна в упорити търсения за издигане авторитета на гимназията и утвърди морални ценности като колегиалност, дисциплина, всеотдайност, които се следват и сега с амбиция и стремеж към себераздаване. Със своя пример Тодор Чимев продължи да бъде част от духовния елит на Благоевград.Пътят към утвърждаване и израстване на училището продължават и следващите директори – Виктор Асийски и Христо Иванов, също изключителни личности, които дават пример за честност, скромност и отдаденост на работата си.

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Благоевград , ул.Марица 4

GPS:

42.018550666921755, 23.085437947082482

Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас