ЗА НАС

„Промишлени системи”ООД предоставя на своите клиенти комплексно решение на проблемите свързани с отпадъци.
– Събиране и транспортиране със собствен транспорт на отпадъци генерирани от юридически и физически лица.
– Съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в собствена складова база с възможност за събиране до 180 тона отработени масла и емулсии и над 80 тона други отпадъци.
– Предаване на събрани и генерирани отпадъци за следващо оползотворяване, физико-химична преработка или обезвреждане в страната и чужбина.
– При необходимост преопаковане на отпадъци.
– Документиране на събиране, транспортиране, временно съхраняване и последващи операции с идентификационни документи, дневници и отчети.
– Консултиране на клиенти в сферата на отпадъците.

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Пазарджик , ул.Петър Бонев№59А

GPS:

42.2019329, 24.322878899999978

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас