Професионална гимназия по машиностроене Пловдив, е училище с традиции за професионално образование в областта на машиностроенето,автотранспортната,пътностроителната и подемнно-транспортната техника.
Тук се подготвят специалисти,отговарящи на изискванията на българските фирми и европейските стандарти.

Професионална гимназия по машиностроене – Пловдив предлага:
-учебен център по заваряване,
-курсове за начално обучение и повишаване на квалификацията.

Специалностите в ПГ по машиностроене са:

– Техник на транспортна техника – Автотранспортна техника
– Машинен техник – Машини и съоръжения за обработка на металите
– Машинен техник – Машини и съоръжения за заваряване
– Машинен оператор – Металорежещи машини

– Машинен монтьор – Машини и съоръжения за обработка на металите

Обучението е четиригодишно и петгодишно (за придобиване на по- висока квалификационна степен).

За посочените специалности се кандидатства по документи и бал, образуван от сбора на оценките по:
– Български език и литература;
– Математика;
– Утроената оценка по физика от свидетелството за завършено основно образование

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС
За учебната 2017-2018 г. ПГМ-Пловдив извършва прием на ученици след завършен 7 клас в дневна форма по три специалности:
код 521010 Професия: Машинен техник
код 5210117 Специалност: Технология на машиностроенето
код 525010 Професия: Техник по транспортна техника
код 5250101 Специалност: Автотранспортна техника
код 5250102 Специалност: Пътно – строителна техника

Балообразуващите оценки при кандидатстване са: оценките по физика и математика от дипломата за 7 клас и оценките от изпитите по математика и български език.

Срокът на обучение е 5 години

Учениците, избрали първата специалност, получават възможност за безплатен курс за получаване на правоспособност на шофьори категория В, а тези, които са избрали втората специалност – съответно на правоспособност на шофьори категория В и С.

ПРИЕМ СЛЕД 8 КЛАС
За учебната 2017-2018 г. ПГМ-Пловдив извършва прием на ученици след завършен 8 клас в дневна форма по следните специалности:
код 521010 Професия: Машинен техник
код 5210117 Специалност: Технология на машиностроенето
код 525060 Професия: Монтьор на подемно – транспортна техника
код 5250601 Специалност: Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
код 525020 Професия: Монтьор на Транспортна Техника
код 5250202 Специалност: Пътностроителна техника
код 521030 Професия: Машинен оператор
код 5210301 Специалност: Металорежещи машини

За лица, навършили 16 години се предлага и задочна форма на обучение по специалностите:
код 521010 Професия: Машинен Техник
код 5210117 Специалност: Технология на машиностроенето
код 5210113 Специалност: Машини и съоръжения за заваряване

Срокът на обучение е 4 години.
Приемът след 8 клас е по документи, като се взимат под внимание оценките по физика, български език и технологии от Свидетелството за завършен 8 клас.

Учениците от всички специалности получават възможността безплатно да постигнат правоспособност за управление на МПС категория B, а възпитаниците, избрали специалностите:
-Техник по подемно–транспортна техника
-Монтьор на подемно-транспортна техника
получават възможността безплатно да постигнат правоспособност за управление на МПС категория В и C.

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Пловдив, бул. Александър Стамболийски 2

GPS:

42.119036704763296, 24.741065830688513

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас