ПС Eлектрик предлага инженерингови услуги и извършва комплексно обслужване – проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на обекти, линии и съоръжения. Дружеството проектира и произвежда ел. табла ниско напрежение, комплектни разпределителни уредби 24 kV, бетонови комплектни трансформаторни постове.
ПС Електрик е сертифицирана по стандартите на ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 от SGS с обхват на сертификацията: „Проектиране, производство, доставка и сервиз на комплектни трансформаторни подстанции и комплектни комутационни устройства (ел.табла)“.
Фирмата притежава и Удостоверение от камарата на строителите в България в уверение на това че е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:
– Трета група – строежи от енергийната инфраструктура;
– Строежи от първа до трета категория;
Клиенти, с които работим са дружествата в електропроизводството, електро преноса и електро разпределението, фирми с електромонтажна, строителна и търговска дейност. Важни клиенти са чужди инвеститори и генерални изпълнители на структуроопределящи обекти, българските инвеститори от малкия и средния бизнес, стопански фирми и обществени сдружения.
ПС Електрик реализира продажбите си чрез централната си производствена база в гр.Шумен и представителния си офис в гр.София.

ПРОДУКТИ:
-Kабелни разпределителни касети и шкафове
-Аксесоари за апаратура средно и ниско напрежение
-Бетонни комплектни трансформаторни постове (БКТП)
-Бетонни монолитни комплектни трансформаторни постове и възлови станции
-БКТП за възобновяеми енергоизточници
-Дизелови генератори
-Кабели, кабелни аксесоари и електро материали
-Метални комплектни трансформаторни постове (МКТП)
-Производство на апаратура Средно напрежение
-Производство на електрически табла и Комплектни кондензаторни уредби (ККУ)
-Пълен Инженеринг и Строително-монтажни работи (СМР)
-Силови и измервателни трансформатори

КАТАЛОЗИ

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София, бул. Витоша 129

GPS:

42.6759416, 23.30973210000002

Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас