Под търговското име P&M GROUP, фирмите П и М Консултинг АД и ПИМ Д. Иванова работят вече двадесет и пет години в областта на водоснабдяването и канализацията, отоплението, и климатизацията, като представителство и дистрибутор на водещи европейски фирми производители на помпи и помпено оборудване – GRUNDFOS, DANFOSS, HOMA, DAB, S. A AIVAZIS, VARISCO, FRANKLIN ELECTRIC, MAS GRUP, FOURGROUP, OMEC MOTORS. Фирмите извършват инженеринг, проектиране, СМР, монтаж и шеф-монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на водоснабдителни и канализационни съоръжения, изграждане на противопожарни и пречиствателни инсталации.
ПИМ Груп предлага широка гама помпи за пренос на флуиди за чисти и отпадни води, за сух и потопен монтаж, с различен вискозитет: центробежни, мембранни, бутални, системи за повишаване на налягането, противопожарни инсталации и системи за дезинфекция, водообработка и пречистване, миксери, колонни помпи за ПСОВ и КПС; автоматика за управление на процесите; осигурява проектиране, сервизно и абонаментно обслужване; доставка на резервни части и ремонтно обслужване.

ДЕЙНОСТИ:
-ИНЖЕНЕРИНГ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСК И НАСТРОЙКА
-ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ
-КОМПЛЕКСНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПС
-СЪПЪТСТВАЩИ СМР
-СИСТЕМИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО И ПОЖАРОГАСЕНЕ
-ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛ. ТАБЛА

ПРОДУКТИ/КАТЕГОРИИ:
-Помпи за питейна вода
-Вертикални многостъпални помпи
-Хоризонтални едностъпални помпи
-Потопяеми сондажни помпи
-Системи за повишаване на налягането
-Хоризонтални многостъпални помпи
-Помпи за дренажни и отпадни води
-Дренажни помпи – потопени сух монтаж
-Канални помпи с режещ нож
-Потопяеми помпи за битово-фекални и отпадни води
-Компактни станции
-Миксери
-Въздуходувки
-Преносими самозасмукващи помпи
-ОВИК
-Циркулационни помпи с потопен ротор
-Едностъпални вертикални помпи
-Специални помпи за промишлеността
-Полупотопени помпи за охлаждащи течности
-Помпени системи, захранвани с вятърна или слънчева енергия
-Ел. табла, КИП и А
-Мотори – сухи и потопяеми
-Окомплектовка

Адрес

Нашият Адрес:

Гр.София кв. Симеоново, ул. Босилек №55A

GPS:

42.6291918, 23.3339178

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас