Ресурсен център – Пазарджик има образователно-възпитателна, рехабилитационна и консултативна функция.

В това отношение важен координатор е ресурсният учител. Той е специален педагог, който:
-Подпомага с различни методи и средства пълноценното включване на децата със специални образователни потребности в училищната среда.
-Според конкретните проблеми и индивидуални потребности на всяко дете подпомага учебната дейност и участието в групови занимания;
-Консултира учителите за най-подходящите методи на обучение, форми на проверка на знанията и други;
-Запознава родителите с принципите на интегрираното обучение и възпитание; помага им да приемат проблема и да бъдат максимално полезни за обучението и развитието на своето дете.

Дейности в областта на образователно – възпитателния и рехабилитационeн процес:
-Осъществява ранно педагогическо въздействие на деца със СОП.
-Участва чрез свои специалисти в състава на екипите за комплексно педагогическо оценяване към регионалните инспекторати по образованието.
-Участва в разработването на индивидуалните програми за обучение и развитие на интегрираните деца и ученици със СОП.
-Провежда обучение на интегрираните деца и ученици, съвместно с учителите на групата в детската градина или в паралелката в училището, в които се осъществява интегрирано обучение и възпитание.
-Провежда индивидуална и групова работа с интегрираните ученици с нарушено зрение по специалните предмети от учебния план на училището за деца с нарушено зрение, както и с интегрираните ученици с увреден слух по специалните предмети от учебния план на училището за деца с увреден слух.

Центърът предлага всичко онова, което е свързано с образователната и социалната интеграция на нашите специални деца.
Днес Интегрираното обучение е поставено пред нови предизвикателства.
Ние, специалните педагози, сме били винаги гъвкави и отворени към всички положителни промени в българската образователна политика,насочени към повишаване на качеството на обучение и живот на децата със специални образователни потребности. Непримирими ще останем към всеки акт, който ще наруши това качество, ще затрудни включването на децата в общообразователната среда, където е тяхното място и ще постави родителите и техните семейства пред нови изпитания.

Надяваме се на активната подкрепа на всички участници в процеса на интеграция и приобщаване на децата със специални образователни потребности – родители, учители, граждани, представители на правителствени и неправителствени организации.

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Пазарджик, ул. Веслец 2А

GPS:

42.1947718, 24.34321090000003

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас