СМДЛ Медика 2000 ООД е съвременно оборудвана лаборатория, в която се използва модерна апаратура и консумативи с най-високо качество.

Автоматизираните аналитични системи са свързани със съвременен софтуер, който съхранява и защитава резултатите на пациентите.

Измерваните параметри се подлагат на ежедневен лабораторен контрол и се валидират от високо квалифициран персонал.

СМДЛ Медика 2000 участва в българската национална система за външна оценка на качеството и има сертификати за контролираните параметри.

СМДЛ Медика 2000 предлага пълен пакет изследвания:
-хематология
-коагулация
-уринен анализ
-клиничнохимични изследвания
-хормони
-туморни маркери

Пакет ВСМДИ /Високо Специализирани Медико Диагностични Изследвания/ в СМДЛ Медика 2000 включва: fT4, TSH, PSA, микроалбуминурия, Progesteron, LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Testosteron, IRI, C-peptide.

Лаборатория Медика 2000 работи по договор с РЗОК!

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Ловеч, бул. България 3,ет.1

GPS:

43.135389, 24.71639529999993

Имейл:
Уебсайт:

-

Свържете се с нас