Оборище” е един от 24-те района на столицата. Територията му обхваща част от центъра на София, ограничена между бул. “Сливница”, бул. “Д. Николаев”, бул. “Ситняково”, ул. “Хан Омуртаг”, ул. “Шипка”, ул. “”Париж”, ул. “Московска”, пл. “Княз Ал. Батенберг”, Ларгото, бул. “Мария Луиза”.

Кмет на район “Оборище” е г-жа Йорданка Фикирлийска.
Приемното време на кмета е в сряда от 9.30 до 12.30 ч., след предварително записване на тел. 815 76 11. Приемното време на службите може да получите на телефона за информация. Сградата на районната администрация се намира на бул. “Мадрид” №1.

Телефон за информация: 815 76 10; факс: 944 16 67;
Работното време на Центъра за услуги и информация (Деловодство и Гражданско състояние) е от 8.30 до 16.30 ч.

Приемното време на кмета е в сряда от 9.30 до 12.00 часа, чрез предварително записване на тел: 815 76 11.
Приемното време на службите може да получите на телефона за информация.

2. Основни административни услуги, извършвани от Столична община и районните администрации

ЕСГРАОН и гражданско състояние – адресна регистрация, удостоверения за раждане, брак, смърт, наследници, семейно положение, родствени връзки, удостоверения за настойничество и попечителство, заверка на документи за чужбина и други.
Търговски дейности и общински имоти – регистрация на търговски обект, лицензи за търговия с тютюневи изделия, картотекиране и събиране на наеми, общински имоти и други.
Градоустройство и архитектура – скици, разрешения за строеж, вписване в кадастър и други.
Благоустройство, чистота и екология – ремонт на улици и общински обекти (жилища, училища и детски градини), становища за услуги и други.

3. Услуги, предоставяни от други администрации

Плащане на данъци и такса смет – Териториално данъчно подразделение, ул. “Силистра” № 8, тел: 943 34 41, 943 48 21
Социални помощи и грижи – Дирекция социално подпомагане – бул. “Васил Петлешков ” № 41, ет. 3, тел: 987 15 77
Трудова заетост и безработица – Дирекция Бюро по труда – ул. “Искърско шосе” № 14, тел: 946 61 01
Транспортни проблеми (откриване на автобусни линии, затваряне на улици) –Дирекция “Транспорт” и “Транспортна инфраструктура” при Столична Община – ул. “Будапеща” 17
Нарушения на обществения ред –5-то РПУ-СДВР, ул. “Марин Дринов” № 4, тел: 944 15 01
Документи за самоличност – паспортна служба 5-то РПУ, ул. “М. Дринов” No. 4, тел: 982 70 29

4. Как ще ви обслужваме?

Компетентно, учтиво и в срок
Законосъобразно
При пълна равнопоставеност по пол, религия, етническа принадлежност, политически убеждения, като спазваме обявените в настоящата харта „стандарти за обслужване”

5. За връзка с нас

Уважаеми граждани Вие можете да се свържете с нас и да получите желаната информация и услуги:
– чрез посещение в сградата на Район “Оборище”, бул. “Мадрид” No.1
– чрез писмо по пощата – пощенският ни код е 1505
– като се обадите на телефон815 76 10 или 944 02 55
– като изпратите факс на 944 16 67
– като изпратите електронно писмо на
– като посетите нашата уеб страница

6. Какво очакваме от Вас

Информирайте се за възможностите, които Ви предлагаме
Ясно дефинирайте вашият проблем
Проучете необходимите изисквания и носете всички необходими документи
Предоставяйте достоверна и коректна информация

7. Стандарти за обслужване
Да се отговаря на кореспонденцията ясно и в законово установения срок от 1 месец.
Да се приемат клиентите в рамките до 15 мин. от времето на уговорената среща
Да се обслужват клиентите компетентно, любезно и експедитивно
Да се отговаря на телефонните обаждания бързо, като се дава изчерпателен и полезен за клиента отговор
Да се предоставя ясна и точна информация, относно услугите на съответната администрация
Да се изнася своевременно и на достъпно място информация за обявени конкурси
В случай, че съответната услуга не е от компетентността на нашата администрация, ние ще Ви насочим към администрацията, която я предоставя.

8. Действия на клиента при оплаквания, похвали, предложения и мнения

Търсим Вашето мнение!
Ако сте доволни от съвместната ни работа, ще Ви бъдем благодарни да споделите Вашите бележки, препоръки и мнения, като за целта използвате нашата кутия за мнения или лично на съответното длъжностно лице.
Ако не сте доволни от съвместната ни работа:
– поставете устно вашия проблем пред съответния началник /секретар /кмет ;
– ако желаете да се оплачете писмено, може да подадете жалба в свободен текст в деловодството на района.
Вашите препоръки, бележки и мнения ще ни помогнат да подобрим качеството на услугите. Гарантираме, че ще обсъдим предложенията Ви и ще огласим публично предприетите действия.

9. Нашите принципи:

Администрацията не пречи, а помага на гражданите.
Районната администрация се интересува от Вашата оценка за работата ни.
Районната администрация се съобразява с Вашите мнения, оплаквания и препоръки.
Районната администрация ще Ви обслужи вежливо и коректно.
С уважение,
Кмет на район “Оборище”: Йорданка Фикирлийска

Работно време

Понеделник

8:30-16:30

Вторник

8:30-16:30

Сряда

8:30-16:30

Четвъртък

8:30-16:30

Петък

8:30-16:30

Събота

Почивен ден

Неделя

Почивен ден

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София,бул. “Мадрид” № 1

GPS:

42.6964001, 23.347439699999995

Телефон:
Уебсайт:
Свържете се с нас