ЗА НАС

Ученическа спортна школа „София” е извъучилищно обслужващо звено в системата на народната просвета, по силата на чл.33а,т.4 на Закона за народната просвета, за организиран отдих и спорт.Съществува след преструкториране от 06.03.2000г. със заповед РД 14-19 на Министъра на образованието / ДВ бр.28 от 2000г./.Подчинена е на Министерството на образованието,младежта и науката и се финансира от Столична община.

С наредба от 2016 година Ученическа спортна школа „София” е преименувана в Център за подкрепа за личностно развитие – Спортна школа „София“

Център за подкрепа за личностно развитие – Спортна школа „София“ осъществява държавната политика за работа с деца и ученици чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им качества и способности в областта на спорта.

Център за подкрепа за личностно развитие – Спортна школа „София“ е ЕДИНСТВЕНАТА структура за БЕЗПЛАТНО МАСОВО ОБУЧЕНИЕ в различни видове спорт.Обхваща всички деца на територията на град София , на възраст от 5 до 18 год,които имат желание да се занимават със спорт в свободното от учебни занимания време в зависимост от интересите и потребностите си.

Обучението се осъществява в организирани групи, както следва:
-за индивидуалните спортове по 12 деца в група,
-за колективните игри – по 15 деца в група.

Център за подкрепа за личностно развитие – Спортна школа „София“ разполага с висококвалифициран преподавателски състав.Всички учители/треньори притежават диплома за висше образование от НСА „В.Левски” със специалност „треньор” по съответния спорт.

Център за подкрепа за личностно развитие – Спортна школа „София“ осъществява учебно-тренировъчната си дейност в 8 училищни басейна, спортна зала „Триадица”, стадион „В.Левски”, спортна зала „Славия”, спортна зала „Локомотив”, във физкултурните салони на училищата и детските градини на територията на Столицата.

Основни насоки в учебно-тренировъчната работа са:

Подобряване на умственото и физическото развитие на учениците, чрез организирани занимания с няколко годишен цикъл на обучение и обословена спортна подготовка, по избран от тях спорт;
Изграждане на мотивация за системни спортни занимания и здравословен начин на живот;
Организиране и провеждане на спортни прояви, турнири и други мероприятия под патронажа на Столична община, както и участия в състезания от спортния календар на МОМН и Министерството на физическото възпитание и спорта;
Насочване на талантливи спортисти към спортни училища и представителните отбори на клубовете;
Занимания в детските градини по художествена и спортна гимнастика.

СПОРТОВЕ
-Плуване
-Бадминтон
-Баскетбол
-Волейбол
-Спортна гимнастика
-Лека атлетика
-Футбол
-Хандбал
-Художествена гимнастика

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София,ул.”Метличина поляна” 14

GPS:

42.6663778, 23.2976453

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас