„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД предлага яйца с висока хранителна стойност, сортирани и опаковани в съответствие със световните и европейски стандарти. Въведените и поддържани международни стандарти ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 гарантират качеството на произведените от нас яйца. Пакетирането се извършва в кутии от по 6, 10, 15 и 18 яйца, както и в кашони от по 180 яйца. Тегловните категории са както следва – S, M, L, XL, XXL.

Голяма част от продукцията си „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД реализира на външния пазар, а на територията на България компанията е партньор на някои от големите вериги хипермаркети.

Фирмата разполага със собствен фуражен завод. Заводът отговаря изцяло на европейските стандарти за качество и произвежда фураж при пълно компютърно управление и автоматизация на производствените процеси както за собствени нужди, така и за външни клиенти. Фирмата разполага с лаборатория за контрол на суровини и произведени фуражи.

По този начин „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД постига и осъществява:

-Лабораторен контрол на влаганите суровини.
-Непрекъснато следене качеството на готовия фураж.
-Максимална точност и проследяемост на рецептите.
-Безопасност на произведените фуражи – унищожаване на всички бактерии, плесени и други вредни микроорганизми при краткотрайно нагряване до над 100º С.
-Уникална структура на произведения фураж – като резултат от частичното отваряне на клетките и желирането на скорбялата след преминаване на фуража през експандера, се получава уникална хрупкава структура, известна като експандейт.
-Чрез комбинация от налягане, температура и висока влажност при изработка на фуражите се постига по-добра смилаемост и усвоимост от птиците.

ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД разполага с център за подрастващи стокови носачки. В сградите на центъра птиците се отглеждат от еднодневни пилета до 17- седмична възраст. Фирмата развива този вид производство предимно за задоволяване на собствените си производствени нужди, но също и за външни клиенти.

Птиците се отглеждат по утвърдена от „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД програма за самоконтрол. Хранят се по норма съобразена с хибрида и възрастта на подрастващите. Ваксинирането на птиците се извършва по утвърдена от Националната ветеринарно-медицинска служба програма за имуно-профилактика.

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Павликени, ул. Дъскотско шосе 6

GPS:

43.2483607, 25.353728700000033

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас